CHAAI RADIO

             
<=กรุงเทพฯ,Thai <=อเมริกา, WashingtonDC <=รัสเซีย, Moscow <=เกียวโต,Japan

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ตูเหวยยย / ( Me )

19 กุมภาพันธุ์ 2551

1700 น.
ตัวต้อง ................... ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เยอะๆนะนู๋
เป็นขัดๆอยู่ ยังไง ............... ?สร้อยลงท้ายว่านู๋ถ้าเมื่อสิบห้า ปีนั่น เป็นเรื่องที่ปรกติคุ้นเคย
แต่วันนี้ยังไง เราก็ไม่รู้จักกัน?
กระแสชีวิตผู้คนที่ผันผวนเดินไปในเส้นทางที่หลากหลาย ไปตามแต่ละเส้นทางของแต่ละผู้คน
ผิดบ้างถูกบ้าง เข้มแข็งอ่อนแอ ปวดฟัน ผมแซมงา
เพราะเรายังเปราะบาง
แต่สิ่งที่ประสบพบเจอมาด้วยตัวของตัวเองทำให้หวลคิด นี่คิดไปเขียนไปนะ ตามประสาคนไร้ราก เหออๆ
ทำไมเหรอ? ช่างเหอะเพื่อน
แล้วมันจะพิสูจน์เรา

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

"นี่คิดไปเขียนไปนะ ตามประสาคนไร้ราก" ...
คนไร้รากมีสองแบบ
1. ไม่มองความความรากกก
2. เดินหนีความรากกกกกก
เป็นแบบไหนเอย............