CHAAI RADIO

             
<=กรุงเทพฯ,Thai <=อเมริกา, WashingtonDC <=รัสเซีย, Moscow <=เกียวโต,Japan

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

ถ้ำ / ( Vault )

25 มกราคม 2551

0701 น.
ด้วยวิธีการ เพื่อยับยั้งไม่ให้แปรผันหรือสูญพันธุ์ทางด้านพันธุกรรมศาสตร์ชีวภาพของพืชพันธุ์โดยตรง จึงมีการจัดตั้งถ้ำเก็บเมล็ดพันธุ์พืชแห่งโลกขึ้น ณ ดินแดนแถบ นอรเวย์ทางขั้วโลกเหนือที่เป็นเกาะอันเป็นเอกเทศซึ่งอยู่ในสภาพที่เย็นแข็ง ........ ! เย็นเยียบตลอดไป( There was a permafrost of minus 3-4 degrees. )แม้สามพันสี่พันปีข้างหน้า(ข้อนี้ท่าจะเป็นจากสูตรคำนวนกว้างคูณยาวคูณสูงคูณ และคูณ ...........ทาง หมู่นักวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงท่านแหละ/ผู้เขียน) แม้กาลเวลาอนาคตข้างหน้า( ซึ่งก็คงจะนับเพียงแค่สี่ห้าพันปีข้างหน้าไว้ก่อน ...... มั๊ง ? )สภาพบรรยากาศของโลกโกลบอล กลมๆใบนี้ที่เราท่านเหยียบ และนอนอยู่นี่มันจะมีวิกฤตแปรเปลี่ยนร้อนเย็นเป็นไป ท่านนักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าจะยังไม่กระเทือนไปถึงความเย็นเยียบในถ้ำอุโมงค์เก็บเมล็ดธัญญาหารต้นสายพันธุ์เหล่านี้แน่นอน ถ้ำเก็บเมล็ดพันธุ์พืชแห่งโลกตั้งอยู่ที่ เกาะสวาลบาร์ด(Svalbard) ของประเทศนอรเวย์

โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีและข้าวโพดระหว่างประเทศ ซึ่งก็ก่อร่างสร้างตัวมาจากองค์กรหน่วยงาน ต่างๆระดับนานาชาติร่วมไม้ร่วมมือกัน จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาทำงานดูแลสานต่องานพิทักษ์รักษาซึ่งหน่อแนวพืชพันธุ์ชนิดต่างๆที่มีในโลกปัจจุบัน สายเมล็ดพันธุ์พืชที่ยังเป็นต้นสายพันธุ์ อันบริสุทธิ์ไม่ถูกปนเปื้อนตัดแต่งทางชีวะ – เคมี – ยีนส์พันธุกรรมศาสตร์ใดๆ หน่วยงานทางเมล็ดพันธุ์พืชของแต่ละประเทศเมื่อรวบรวมเมล็ดต้นสายพันธุ์ในภูมิภาคของตนได้แล้ว ก็จะคัดสรรสายพันธุ์เมล็ดอันหลากหลายเหล่านั้น (The Seed Vault has the capacity to store 4,5 million different seed samples)

แยกแยะจำแนกออกเป็นชนิดๆไปเอาที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ โนจีเอ็มโอ (
No GMO seeds from Svalbard )ครับ แล้วเขียนชื่อเมล็ดพันธุ์นั้นๆใส่ใบน้อยกลัดปากถุงให้เรียบร้อย (ข้อนี้ผู้เขียนกล่าวบอกให้เข้าใจง่ายๆเอา เพราะแม่ค้าขายอาหารถุงจะได้เห็นภาพร่วมกัน ชัดเจนน่ะ) จัดเก็บแพ็คถุงเรียบร้อยก็ส่งไปยัง ศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีและข้าวโพดระหว่างประเทศ ก็จะนำเข้าถ้ำเก็บเมล็ดพันธุ์พืชแห่งโลก ต่อไป
Aroids/Banana/Barley/Breadfruit/Chickpea/Coconut/Grass pea/Lentil/Maize/Oat/Pigeon pea/Potato/Rice/Sorghum/Strawberry/Sweet potato/Wheat
เหล่านี้คือพันธุ์เมล็ดธัญญาพืชที่ถูกคัดสรรจัดเก็บเข้าถ้ำแห่งโลกอนาคต เพื่อลูกหลานมนุษยชาติในอนาคต


ซึ่งหน่วยงานเฝ้าถ้ำแห่งนี้ยังมีกิจการที่ต้องจัดทำเกี่ยวแก่เรื่องคลังอาหารอื่นๆอีกหลายหลาก ทั้งเรื่องของสัตว์และพืช ผู้เขียนขอตัดมาเฉพาะเรื่องถ้ำ นำมาเล่าสู่ท่านฟัง


ทางเข้าปากถ้ำ สวาลเบิร์กคืนเดือนหงายเหนือเกาะ สวาลเบิร์ก

ภายในถ้ำที่เย็นเยียบตลอดไป
โดยโครงการจัดหา และจัดตั้งถ้ำแห่งนี้เริ่มต้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2526 คณะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการขุดเจาะภูเขาให้เป็นโพรงถ้ำ ทำกันมาเรื่อยๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยงานออกแบบดีไซน์เพื่อการพิทักษ์กักเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นสาย ต้นแบบแห่งโลกพันธุ์พืชผล อย่างสุดยอดขององค์ความรู้ที่สมองมนุษย์แห่งยุคสมัยจะทำกันได้ ต่างฝ่ายต่างก็ทุ่มเทใส่ใจกันทุกแผนกงานให้ออกมาเป็นถ้ำ เฝ้าสมบัติพืชพันธุ์ของชาวเราชาวโลก
และวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2551 จะถึงนี้ จะเปิดถ้ำเก็บสมบัติแห่งนี้ใช้เป็นทางการ นี่คือผลิตภัณฑ์ – ผลิตผล ของหมู่มวลมนุษยชาติโดยรวมเพื่อเผ่าพงศ์ในอนาคต

ลึกเข้าไปในภูเขา ถูกจัดแบ่งเป็นสามห้องๆละ 1,500 ลูกบาศก์เมตร


ปากทางเข้า งานวิศวกรรมโยธา สถาปัตย์ ไฟฟ้า ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เพื่ออนาคต

Ps. Credited All pictures by Website svalbard-global-seed-vault.

ไม่มีความคิดเห็น: